Polityka prywatności

Privacy

Polityka prywatności

1. WSTĘP

FLEOX przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z poufnymi informacjami dotyczącymi prywatności odwiedzających witrynę internetową, kandydatów, pracowników i osób samozatrudnionych. W związku z tym firma FLEOX opracowała niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. FLEOX traktuje i chroni powierzone mu dane osobowe z najwyższą starannością. Dzięki temu oświadczeniu o ochronie prywatności firma FLEOX zapewnia wgląd w to, w jaki sposób firma FLEOX przetwarza dane osobowe w odpowiednich sytuacjach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych AVG (RODO).

2. KIM JESTEŚMY 

FLEOX jest wyspecjalizowanym pośrednikiem w zatrudnieniu w budownictwie i technice. Oferujemy pracę stałą, pracę tymczasową, pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Dane kontaktowe: FLEOX, Rietbaan 12, 2908LP Capelle aan den IJssel. Firma jest spółką B.V. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy powyższej firmy.

FLEOX jest administratorem w rozumieniu AVG (RODO) i tym samym sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz określa cel i sposób przetwarzania.

FLEOX czasami angażuje inne firmy do wykonania dla niego usług. FLEOX pozostaje odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w takich sytuacjach. FLEOX zawiera umowy z tymi firmami dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi, aby zagwarantować Twoją prywatność.

3. INFORMACJE TECHNICZNE

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, witryna ta automatycznie zbiera informacje o (urządzeniach) naszych odwiedzających. Dotyczy to np. informacji z jakiego urządzenia odwiedzana jest strona, adresu IP Twojego urządzenia, adresu IP Twojego dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego, z którego korzystasz, daty i godziny wizyty, adresu internetowego strony, z których zostałeś połączony bezpośrednio, odwiedzane strony i informacje, które przeglądałeś w witrynie, lokalizację geograficzną, w której się znajdujesz oraz materiały, które przesyłasz i pobierasz z witryny. Używamy tych informacji technicznych do zarządzania stroną internetową oraz do poprawy jakości i skuteczności naszej strony internetowej.

4. Cookies

FLEOX wykorzystuje pliki cookies i statystyki internetowe. Dzięki temu możemy zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Pozwala nam to lepiej dostosować naszą stronę internetową do preferencji użytkowania naszych gości. Pliki cookies to małe fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie te małe informacje są rozpoznawane, co ułatwia wizytę. Możesz przeczytać więcej o naszej polityce plików cookie tutaj.

5. KIEDY ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane w następujących przypadkach:

 • Jeśli udzieliłeś firmie FLEOX zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega FLEOX;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów Twoich lub innej osoby;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej FLEOX;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów FLEOX lub strony trzeciej, chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Twoich danych osobowych przeważają nad tymi interesami. 

6. DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia Ci jak najlepszych usług HR, w tym zatrudnienia tymczasowego, oddelegowania, mediacji, administrowania wynagrodzeniami, zarządzania personelem, rozwoju osobistego i zatrudnialności oraz rekrutacji i selekcji. FLEOX wykorzystuje również dane użytkownika do celów marketingowych, takich jak poprawa komfortu użytkowania przez odwiedzających naszą witrynę oraz do celów wymienionych poniżej:

 • Łączenie podaży i popytu na rynku pracy;
 • Aby poinformować Cię o ciekawych ofertach produktów i usług FLEOX;
 • Do zarejestrowania i przetworzenia przepracowanych godzin w naszym systemie wynagrodzeń:
 • Aby móc ocenić swoją przydatność i dyspozycyjność w związku z mediacją dotyczącą stałej lub tymczasowej pracy lub zlecenia, przy czym można również wykorzystać wyniki testów;
 • Zwracać się do Ciebie w celu uzyskania ofert handlowych, biuletynów i promocji, które mogą Cię zainteresować, tylko jeśli zarejestrowałeś się w tym celu (opt-in);
 • Aby nawiązać i utrzymać relację z pracownikiem lub personelem/pośrednikiem oraz przeprowadzić odpowiednią administrację w tym celu;
 • Wypełnienia naszych zobowiązań reintegracyjnych i wypełnienia (zobowiązanego przez rząd celu) pomocy w znalezieniu pracy osobom z (większą) odległością od rynku pracy;
 • Aby móc zarejestrować zlecenie z klientem w umowie z klientem oraz utrzymać i wypełnić umowę z klientem;
 • Przetwarzać dane w imieniu naszych klientów w kontekście kontroli przed zatrudnieniem;
 • Aby promować Twój rozwój osobisty i szanse na zatrudnienie, w tym szkolenia, edukację i testy;
 • Do celów zarządzania, w tym informacji zarządczych, zapewnienia kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa biznesowego oraz przeprowadzania audytów i kontroli księgowych;
 • Cele podwyższania jakości, takie jak certyfikacja;
 • Ubiegać się o dotacje, rabaty na składki itp.;
 • Jeśli nawiązaliśmy z Państwem relację z pracownikiem lub personelem/pośrednikiem, w celu zapewnienia zgodności z prawem i przepisami, w tym między innymi w zakresie identyfikacji, prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji;
 • Tworzenie ukierunkowanych reklam, optymalizacja strony internetowej, budowanie profili, wyświetlanie odpowiednich informacji dla odwiedzającego stronę internetową, poprawa komfortu użytkowania i optymalizacja naszej ogólnej strategii marketingowej.

7. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY OD CIEBIE? 

Jeśli jesteś osobą poszukującą pracy, kandydatem, osobą oddelegowaną, pracownikiem (tymczasowym), osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i/lub relacją biznesową firmy FLEOX, firma FLEOX może przetwarzać poniższe dane osobowe. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że podane przez Ciebie dane osobowe są poprawne i aktualne.

Poszukujący pracy lub kandydat

 • Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego i/lub rachunku bankowego oraz inne dane kontaktowe;
 • Dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć;
 • Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym;
 • Informacje o szkoleniach i edukacji i/lub testach, które przeszedłeś lub wykonałeś samodzielnie lub za naszym pośrednictwem;
 • Dane o dostępności i urlopie;
 • Obywatelstwo, numer BSN i dowód tożsamości (kopia dowodu tożsamości), ewentualne pozwolenie na pracę;
 • Dane w kontekście przeglądu przed zatrudnieniem;
 • Informacje o charakterze i treści dotychczasowych praktyk, a także o ich zakończeniu;
 • Inne informacje, które są (lub mogą być) ważne w kontekście oceny przydatności kandydata, na przykład referencje i certyfikaty oraz informacje dotyczące doświadczenia zawodowego;
 • Inne dane związane z rejestracją personelu, wynagrodzeń i nieobecności;
 • Na zasadzie dobrowolności inne treści, za pomocą których się przedstawiasz (wideo, zdjęcie);
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub niezbędne do celów stosowania prawa.

FLEOX może przekazywać dane osobowe użytkownika innym podmiotom należącym do FLEOX, swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (np. podmiotom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi lub realizują zamówienia w imieniu FLEOX, dostawcom, instytucjom rządowym, w celach marketingowych (wyłącznie adres e-mail) i w ramach innych relacji biznesowych. Oraz we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zobowiązani, na przykład na mocy nakazu sądowego lub wyroku sądu.

Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, obowiązku prawnego i/lub wykonania umowy zgodnie z celami określonymi w punkcie „Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?”.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Holandię. FLEOX podjął niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.

8. TWOJE PRAWA

Cenimy sobie, że możesz z łatwością realizować swoje prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z przysługujących Ci praw wymienionych poniżej, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Wyświetl i/lub zmień dane

Możesz w dowolnym momencie poprosić nas na adres info@fleox.nl lub listownie (FLEOX, Rietbaan 12, 2908LP Capelle aan den IJssel), aby wskazać, które (kategorie) danych o Tobie przetwarzamy, w jakich celach. Źródło, z którego pochodzą dane i jakie okresy przechowywania są przez nas stosowane.

Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować się z nami w celu uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia swoich danych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy podaliśmy nieprawidłowe dane osobowe o Tobie, poprawimy to. Powiadomimy Cię, gdy zmienimy Twoje dane osobowe.

Ograniczanie przetwarzania swoich danych

Jeżeli nie zgadzasz się z treścią Twoich danych, które posiadamy, możesz złożyć wniosek o czasowe ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Będziemy wtedy czekać z dystrybucją Twoich danych, dopóki według Ciebie nie będą znów w porządku. Wniosek o ograniczenie przetwarzania można złożyć w dowolnym momencie na adres info@fleox.nl lub listownie (FLEOX, Rietbaan 12, 2908LP Capelle aan den IJssel).

Gdy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić o dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, w ustrukturyzowanej, powszechnej i możliwej do odczytu maszynowego formie pod adresem info@fleox.nl. Możesz całkowicie swobodnie przekazywać te informacje stronom trzecim.

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do nas na adres info@fleox.nl listownie (FLEOX, Rietbaan 12, 2908LP Capelle aan den IJssel), aby usunąć wszystkie Twoje dane.

W dowolnym momencie możesz również cofnąć każdą zgodę, którą udzieliłeś na przetwarzanie swoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, na które wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.

Procedura, czas reakcji i koszty

Staramy się rozpatrywać Twoje prośby, jak wspomniano w tym rozdziale, tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojej tożsamości przed spełnieniem Twoich próśb. Twoje żądania będą co do zasady rozpatrywane elektronicznie, chyba że nie będzie to możliwe lub zażądasz inaczej.

Zasadniczo nie obciążamy Cię żadnymi kosztami przetwarzania wyżej wymienionych wniosków, chyba że Twoje żądania są nadmierne, ewidentnie bezpodstawne lub jeśli poprosisz o dodatkowe kopie z prawem dostępu. 

9. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

FLEOX wyznaczył inspektora ochrony danych, który nadzoruje aplikację i przestrzeganie zasad prywatności w organizacji. Dane kontaktowe tego funkcjonariusza można uzyskać pod adresem info@fleox.nl lub dzwoniąc pod numer 010-3127070.

10. BEZPIECZEŃSTWO

FLEOX dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym użyciem. Robimy to w oparciu o środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne. Na przykład: dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione. Jeśli i w zakresie, w jakim dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub wykonują zadania w jego imieniu, FLEOX uzgodnił z nimi, że również optymalnie chronią dane osobowe.

11. OKRES PRZECHOWYWANIA

FLEOX nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celu przetwarzania i zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

12. PYTANIA, UWAGI, SKARGI LUB (PODEJRZany) WYCIEK DANYCH

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przez FLEOX, możesz skontaktować się z nami pisemnie pocztą elektroniczną na adres info@fleox.nl lub listownie (FLEOX, Rietbaan 12, 2908LP Capelle aan den IJssel) .

Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem Twoich danych osobowych przez firmę FLEOX, możesz również złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, Autoriteit Persoonsgegevens.

13. WYCIEK DANYCH

W przypadku (podejrzenia) naruszenia ochrony danych prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego naszemu inspektorowi ochrony danych na adres info@fleox.nl

14. ZMIANY

FLEOX zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o ochronie prywatności nie ma na celu ustanowienia jakiegokolwiek zobowiązania lub umowy między firmą FLEOX a osobą, której dane dotyczą.

15. INNE POSTANOWIENIA

Do postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i wszelkich sporów z niego wynikających stosuje się prawo holenderskie. Tekst został przetłumaczony z języka niderlandzkiego i ten język należy stosować jako jedyna i prawdziwa wersja polityki prywatności.


Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności zostało ostatnio zmienione w styczniu 2024 r.